Kort

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - SPORTREGIO -

2DE AMATEURKLASSE B Ber­chem

Doel­man Bru­no Ap­pels train­de de­ze week nog niet we­gens hin­der aan de schou­der. Hij krijgt ver­zor­ging. Jeroen Mi­chiels (pijn aan de knie) liet de maan­dag­trai­ning aan zich voor­bij­gaan. Amin Ka­bir traint weer met de groep, maar nog niet op vol­le kracht. Zijn aan­tre­den in een wed­strijd lijkt nog niet voor on­mid­del­lijk. Ja­mie Me­seu­re had geen re­ac­tie na zijn eerste wed­strijd van het voor­bije week­end. Roy Mau­ro (scheen­been­breuk) re­va­li­deert. Gis­te­ren­avond speel­den de be­lof­ten van Ber­chem Sport, aan­ge­vuld met een aan­tal spe­lers van de A-kern die matchrit­me moesten op­doen, een vriend­schap­pe­lij­ke wed­strijd te­gen de be­lof­ten van KV Me­che­len die ze met 3-2 won­nen.

Cap­pel­len

Em­me­rik De Vrie­se train­de zon­der hin­der mee na zijn spier­ver­rek­king en lijkt zon­dag in­zet­baar. Tom Flo­ren is ge­ne­zen en deed dins­dag wed­strijd­rit­me op in de wed­strijd met een ge­mengd elf­tal te­gen Brasschaat. Die werd met 3-0 ge­won­nen door doel­pun­ten van Wil­lem­sen, En­ge­len en Ja­cobs. Se­nad Ka­rah­met, een 26-ja­ri­ge Belg met Bosni­sche roots die in het ver­le­den nog aan de slag was bij KV Me­che­len, te­ken­de voor aan­vang van de wed­strijd zijn aan­slui­ting en speel­de een uur mee.

Ci­ty Pi­ra­tes

Ci­ty Pi­ra­tes won een oe­fen­match te­gen de be­lof­ten van Ru­pel Boom met 6-0. Muy­shondt (2), Mous­sa­oui, Del­a­li­eux en Se­fi­a­ni (2) zorg­den voor de goals. Fall (spier­scheur) bouwt ver­der op qua loop­trai­ning en kracht. Seif­fer­mann liep een spier­scheur op in de lin­ker­ham­string en moet twee tot drie we­ken lan­ger aan de kant blijft. Dree­sen blijft hin­der on­der­vin­den en trekt van­daag naar de dok­ter. Ver­bo­ven (botoe­deem) bouwt ver­der op en gaat dan voor de ze­ker­heid nog­maals op con­tro­le. Van Zant­voort en Bor­ges zijn (op­nieuw) ziek.

3DE AMATEURKLASSE B Ter­nes­se

Oli­vier So­mers (spier­scheur) mag vol­gen­de week de loop­trai­ning her­vat­ten. Van Bou­wel (trouw­feest in Span­je) pik­te te­rug aan en komt haast ze­ker aan de af­trap ko­mend week­end. De Cor­te kampt met een scheur van twee cen­ti­me­ter in de kuit en is ze­ker drie we­ken out.

Sint-Le­naarts

Lan­su is de­ze week in be­han­de­ling bij de ki­ne­sist voor pijn in de bil. Vertommen en Wou­ters moesten dins­dag al­le­bei met een voet­bles­su­re de trai­ning vroeg­tij­dig sta­ken.

2DE PROVINCIALE A Kalmt­hout

De top­wed­strijd tus­sen Kalmt­hout en Ver­broe­de­ring Zwijn­drecht zal plaats­vin­den op za­ter­dag 3 no­vem­ber om 20.00 uur. Tot voor kort stond de wed­strijd op zon­dag ge­pro­gram­meerd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.