CRYPTOGRAM

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - HET WEER/STRIPS / HOROSCOOP -

HO­RI­ZON­TAAL

3 Die plaats is in het voor­deel. (4) 6 Hef­tig en plot­se­ling. (5) 8 Zo'n straf­maat is pijn­lijk. (5) 9 delf­plaats is van mij! (3) 10 Toon de staf de vloot. (7) 11 Touw als te­le­foon­ver­bin­ding? (3) 12 Ge­dul­dig we­zen. (5) 13 Ge­merkt, zo­als ge­brui­ke­lijk. (5) Die

VER­TI­CAAL

1 Soort boom in de hand. (8) 2 Fi­le naar het kust­land­schap. (8) 4 Cir­ca 12 uur licht. (7) 5 Wordt ge­speeld door de bak­ker. (7) 7 Reis keu­rig met dit vis­ge­rei. (7)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.