Fa­ce­book ver­wij­dert val­se po­li­tie­ke pa­gi­na’s

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Politik -

In aan­loop naar de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen zon­dag heeft Fa­ce­book vijf­tien pa­gi­na’s ver­wij­derd om­dat ze nep wa­ren. Ook de pas vo­ri­ge week op­ge­do­ken pa­gi­na’s Wou­ter Van Be­sien is een schijn­hei­lig pa­ter­ke en Bart De We­ver op­nieuw bur­ge­mees­ter zijn ver­wij­derd. Wie ach­ter de pa­gi­na’s zit, is niet be­kend, maar wordt nog ver­der on­der­zocht.

De twee ano­nie­me pa­gi­na’s had­den al­le­bei een dui­de­lij­ke voor­keur voor het hui­di­ge N-VA-be­stuur van Bart De We­ver en zou­den Fa­ce­book be­taald heb­ben om zo veel mo­ge­lijk men­sen te be­rei­ken. In een pers­be­richt zegt Fa­ce­book het voor­val zeer ern­stig te ne­men. “We wil­len niet dat men­sen of or­ga­ni­sa­ties net­wer­ken van ac­counts ma­ken om an­de­ren te mis­lei­den over wie ze zijn of wat ze doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.