Wei­nig in­te­res­se van bui­ten­land­se pers voor Ant­werp­se ver­kie­zin­gen

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Politik -

De ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen in Ant­wer­pen kun­nen op heel wat min­der pers­be­lang­stel­ling re­ke­nen dan zes jaar ge­le­den. Toen kwa­men maar liefst ze­ven­tig bui­ten­land­se jour­na­lis­ten naar de Schel­de­stad. Dit jaar is het een pak min­der.

In 2012 volg­den heel wat bui­ten­land­se ca­me­ra­ploe­gen en kran­ten de Ant­werp­se ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen, om ver­slag uit te kun­nen bren­gen over de gro­te door­braak van de Vlaams-na­ti­o­na­lis­ti­sche par­tij N-VA in Ant­wer­pen.

“De lo­ka­le ver­hou­din­gen in­te­res­se­ren ons niet”, zei een jour­na­list van het Fran­se pers­agent­schap AFP toen. “Wel hoe N-VA zal sco­ren en wel­ke com­men­taar Bart De We­ver daar­op zal ge­ven.”

Maar nu N-VA een ge­ves­tig­de waar­de is in de Ant­werp­se po­li­tiek en zijn Vlaams-na­ti­o­na­lis­ti­sche pro­gram­ma niet meer op de voor­grond schuift, is de pers­be­lang­stel­ling een pak min­der.

“Er is in­te­res­se van de Waal­se zen­ders en kran­ten”, zegt Johan Ver­mant, woord­voer­der van Bart De We­ver. “En ook en­ke­le Ne­der­land­se kran­ten en tv-pro­gram­ma’s en de Fran­se ra­dio ko­men langs.”

Ook de par­tij Groen heeft geen weet van gro­te bui­ten­land­se me­dia die zon­dag de ver­kie­zin­gen ko­men vol­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.