“En dit is zo’n net­te en be­hulp­za­me straat”

Nog geen dui­de­lijk­heid over men­se­lij­ke foe­tus die ge­von­den werd in strui­ken

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Binnenland -

Het raad­sel van de vijf­tien we­ken ou­de foe­tus die woens­dag­avond in de Be­lie­straat in Es­sen ge­von­den werd, is nog niet op­ge­lost. De hond van een 14-ja­rig meis­je vond de foe­tus in de strui­ken net voor haar huis. De eerste lijk­schou­wing van de wets­dok­ter le­ver­de voor­lo­pig niets op.

“Wat is hier in gods­naam ge­beurd, recht over mijn deur?”, vraagt buurt­be­wo­ner Jos Brou­wers zich af.

Zijn 14-ja­rig over­buur­meis­je vond woens­dag­avond rond half­acht een men­se­lij­ke foe­tus. “Ei- gen­lijk was het haar hond die hem vond. Dat ver­tel­de ze me”, zegt hij. “De pup­py haal­de de foe­tus van on­der de strui­ken, waar hij aan het snuf­fe­len was. Ze is raad gaan vra­gen bij haar ou­ders, die de po­li­tie ge­beld heb­ben. Het duur­de niet lang voor ook ik en de an­de­re bu­ren op de hoog­te wa­ren. Bij het ho­ren van het nieuws was ie­der­een even in pa­niek. Want het is on­waar­schijn­lijk.”

Bij­zon­der moei­lijk on­der­zoek

Het Ant­werps par­ket wist woens­dag­avond al te ver­tel­len dat het om een men­se­lij­ke foe­tus gaat, van zo’n tien cen­ti­me­ter groot en der­tien tot vijf­tien we­ken oud. Maar of er een straf­baar feit ge­pleegd was, zo­als il­le­ga­le vrucht­af­drij­ving, was lang niet dui­de­lijk.

Ook na de lijk­schou­wing van de wets­dok­ter gis­te­ren, is er nog niet veel meer in­for­ma­tie. “Om­dat het om zo’n klei­ne foe­tus gaat, is een on­der­zoek bij­zon­der moei­lijk”, zegt Kri­s­tof Aerts van het par­ket. “De lijk­schou­wer heeft gis­te­ren niet kun­nen aan­to­nen of het al dan niet om een il­le­ga­le vrucht­af­drij­ving gaat. We plan­nen bij­ko­men­de on­der­zoe­ken, maar het blijft las­tig. De kans be­staat dat er nooit ab­so­lu­te dui­de­lijk­heid komt.”

“Ik blijf den­ken dat ik die vrouw had kun­nen hel­pen”, zegt Jos. “Ie­der­een zou dat hier ge­daan heb­ben, dit is een zeer net­te en be­hulp­za­me straat. Maar nie­mand heeft iets ge­hoord, geen nood­kreet, niets”, al­dus Jos.

Jos Brou­wers

Buurt­be­wo­ner

‘‘Ik blijf den­ken dat ik die vrouw had kun­nen hel­pen. Maar nie­mand heeft iets ge­hoord, geen nood­kreet, niets.’’

FO­TO KOEN FASSEUR

In Es­sen werd woens­dag in de strui­ken een men­se­lij­ke foe­tus ge­von­den.

FO­TO JVDP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.