Ei­land­je is met Club Li­ma weer dis­co­theek rij­ker

Nieu­we dis­co­theek op Ei­land­je mikt op vol­was­sen pu­bliek dat van deep­hou­se houdt

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voorzijde Pagina - ELIEN VAN WYNSBERGHE Club Li­ma, Li­map­lein 1, Ant­wer­pen, el­ke za van­af 23u, 10 eu­ro, www.club­li­ma.be

Wie de dans­be­nen wil los­gooi­en zit al lan­ger dan van­daag goed op het Ei­land­je, waar on­der­tus­sen ver­schil­len­de clubs ge­ves­tigd zijn. Za­ter­dag komt daar nog een­tje bij: Club Li­ma. De dis­co­theek strijkt neer in het pand waar tot voor kort Bar Hel­der huis­de.

Club Li­ma ver­voegt zo de ran­gen van De Shop, Club Roxy en Club Vaag, die on­der het­zelf­de dak op de Rijn­kaai zit­ten.

“Maar we wil­len de­ze clubs niet be­con­cur­re­ren”, zegt Lau­ra Car­pels (26) die sa­men met Tom Diels de lei­ding op zich neemt. “In­te­gen­deel, we mik­ken op een pu­bliek dat vol­gens ons tot nog toe een beet­je in de kou bleef staan in Ant­wer­pen.”

Car­pels doelt daar­mee op de iets ou­de­re feest­gan­ger. “25-plus­sers, der­ti­gers en veer­ti­gers die graag uit­gaan”, zegt ze. “In mijn ogen mis­te on­ze stad een uit­gaans­ge­le­gen­heid voor de­ze doel­groep. Een plek waar je op je ge­mak bent, waar al­les rus­tig ver­loopt. Geen op­drin­ge­rig ge­doe, ge­woon een fij­ne avond uit on­der vrien­den.”

Dé uit­gaans­buurt

En dan is het Ei­land­je de ide­a­le lo­ca­tie. Want dit stuk­je stad is uit­ge­groeid tot dé uit­gaans­buurt van Ant­wer­pen. Op een steen­worp af­stand van el­kaar is de keu­ze le­gio voor wie graag een stap­je in de we­reld zet. Denk naast Roxy en Club Vaag bij­voor­beeld ook aan The Vil­la of De Kaai.

Club Li­ma zal el­ke za­ter­dag de deu­ren open­gooi­en en kan zo’n vier­hon­derd be­zoe­kers ont­van­gen. “We heb­ben de zaal in een nieuw jas­je ge­sto­ken met veel vrou­we­lij­ke tin­ten. We zijn heel In­st­agram-min­ded aan de slag ge­gaan zo­dat men­sen leu­ke fo­to’s kun­nen ma­ken. Denk bij­voor­beeld aan han­gen­de bloe­men aan de in­gang en gou­den wc’s. We heb­ben ook voor een vrou­we­lijk team ge­ko­zen om mee aan de slag te gaan”, ver­telt ze. “Ik ben trou­wens heel dank­baar dat ik als vrouw de kans krijg om de lei­ding hier te ne­men”, zegt Car­pels die zelf ja­ren­lang in de Roxy werk­te.

Fun­ky mu­ziek

Dan­sen doe je in Club Li­ma op nos­tal­gi­sche deep­hou­se. “We kie­zen voor een fun­ky stijl. Deep­hou­se met vo­cals en re­mixen met her­ken­ba­re deun­tjes voor ie­der­een. Lief­heb­bers van dan­ce­fes­ti­vals zul­len het hier ze­ker naar hun zin heb­ben.”

Dj Li­cious en Ne­on bij­ten za­ter­dag de spits af. De twee ma­ken deel uit van een uit­ge­brei­de groep van vas­te dj’s waar­uit Club Li­ma zal put­ten.

Lau­ra Car­pels Ma­na­ger Club Li­ma “We heb­ben de club zo in­ge­richt dat je er leu­ke fo­to’s kan ma­ken. Denk aan han­gen­de bloe­men aan de in­gang en gou­den wc’s.”

FO­TO VICTORIANO MORENO

Lau­ra Car­pels aan de in­gang van Club Li­ma op het Li­map­lein.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.