Midtjyl­land is Gent beet­je dank­baar om Tho­rup

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Voetbal - (fbu)

Al met­een de dag na­dat AA Gent Jess Tho­rup had voor­ge­stel­de als nieu­we coach, maak­te ook FC Midtjyl­land de naam van diens op­vol­ger be­kend: de 50-ja­ri­ge trai­ner van de U19, Ken­neth An­der­sen. Vol­gens club­wat­chers had de Deen­se kop­lo­per geens­zins pro­ble­men met het ma­noeu­vre van Gent dat zijn coach weg­kaap­te. Er was niet al­leen de af­koop­som van 350.000 eu­ro én een mo­ge­lij­ke bo­nus van 100.000 eu­ro. Wat vol­gens in­si­ders ook speel­de in hun ‘in­schik­ke­lijk­heid’: Tho­rup lag nog drie jaar on­der con­tract en de club liep al lan­ger hoog op met An­der­sen, suc­ces­vol bij de jeugd. An­der­sen kreeg met­een een con­tract van drie jaar, maar voor­zit­ter Ras­mus An­ker­sen wil van hem de ’Fer­gu­son’ van zijn club ma­ken: de ma­na­ger die heel lang de spor­tie­ve lij­nen zal uit­zet­ten.

FO­TO PHOTO NEWS

Jess Tho­rup.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.