KRUISWOORDPUZZEL

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - Doen! -

HO­RI­ZON­TAAL 1 on­heil 3 nood­sein 6 les­lo­kaal 8 uitroep van vol­doe­ning 10 Spaan­se uitroep 12 kort­schrift 14 bot voor de hond 16 uitroep om een dier weg te ja­gen 18 me­taal 20 Brug­se wa­ter­loop 22 oog aan een touw 24 klein­ste deel­tje 26 ze­nuw­trek 27 con­struc­tief speel­goed 29 zon­ne­scherm 32 uitroep 33 in­tens 34 bij­woord 35 Frans lid­woord 36 prij­ken 39 ti­ran 41 roem 42 van be­paald me­taal 44 pres­ta­tie­ver­ho­gend mid­del 45 laat­ste ge­deel­te 47 ver­tra­gings­toe­stel 49 zo­ge­naamd (afk.) 51 gi­gan­tisch 54 zeer ver­heugd 57 een ze­ke­re 59 vrouw van Adam 60 in­ter­val 61 naar bui­ten 62 nerts .

VER­TI­CAAL 1 sterk walm stra­lend 2 schaak­term be­schut 3 voor­zet­sel pleis­ter­kalk 4 ge­heel 5 on­der­gronds Duit­se kei­zer le­vend scha­ke­laar dier 6 steen niet 7 In­di­aas ver­moeid vrou­wen­kleed sle­pen 9 11 12 13 14 15 17 19 in op­rich­ting 21 mi­li­eu­bi­o­loog 23 deel van een film 24 stee­k­or­gaan 25 lan­ge nek­ha­ren 26 bruin­ach­tig grijs 27 om­slag voor pa­pie­ren 28 woon­boot 30 vu­rig paard 31 Eu­ro­pe­aan 37 re­gel­ma­ti­ge plaat­sing 38 re­gel 39 dun­ne over­jas 40 aan de kant 43 lid­woord 45 En­gel­se kost­school 46 schrif­te­lijk be­wijs 48 in be­zit van 50 knor­rig mens 52 ont­ken­ning 53 her­tje 55 vis­tuig 56 jong dier 58 Griek­se let­ter

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.