Om­dat het 22 jaar la­ter nog al­tijd no­dig is

In Aalst vond gis­ter­avond een nieu­we Wit­te Mars plaats

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

Twee­ën­twin­tig jaar na­dat een Wit­te Mars van 300.000 men­sen door de hoofd­stad trok, kwa­men gis­ter­avond in Aalst, waar exact 33 jaar ge­le­den de Ben­de van Nij­vel voor het laatst toe­sloeg, op­nieuw men­sen op straat om aan­dacht te vra­gen voor slacht­of­fers van ge­weld en ter­reur. Met twee­dui­zend wa­ren ze, dub­bel zo­veel als de or­ga­ni­sa­to­ren had­den ver­wacht. Hun bood­schap was de­zelf­de als toen: “De over­heid laat slacht­of­fers en na­be­staan­den nog steeds in de steek.”

FO­TO FRANK BAHNMULLER

Gis­te­ren werd er op­nieuw een Wit­te Mars ge­or­ga­ni­seerd. Dit keer in Aalst, thuis­ha­ven van Ben­de-slacht­of­fer Da­vid Van de Steen. Hij nam het ini­ti­a­tief voor de­ze mars.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.