Dirk Van­den Bran­den

Voor de ver­mis­te Li­am Van­den Bran­den

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - BINNENLAND -

Op 3 mei 1996 ver­an­der­de het le­ven van Dirk Van­den Bran­den voor­goed. Zijn toen twee­ja­ri­ge zoon­tje Li­am ver­dween die dag uit het huis van zijn groot­moe­der, langs het Zen­ne­gat in Me­che­len, waar hij sa­men met zijn broer­tje en zijn neef­je aan het spe­len was. Na meer dan 22 jaar on­der­zoek is het nog steeds niet dui­de­lijk of Li­am in het wa­ter viel of ont­voerd werd. het eni­ge wat ze­ker is, is dat elk spoor ont­breekt en Dirk ver­geefs op een te­ken blijft wach­ten. In 2012 werd wel even een nieuw spoor on­der­zocht, toen speur­ders dach­ten een ge­lij­ke­nis te heb­ben ge­von­den met de Duit­se woud­jon­gen ‘Ray’. Het bleek ui­t­ein­de­lijk om een Ne­der­lan­der te gaan.

VUM FO­TO

Li­am Van­den Bran­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.