Wou­ter De Geest

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - INTERVIEW -

• Ge­bo­ren in Gent op 28 au­gus­tus 1954 (64)

• Stu­deer­de rech­ten aan de Rijks­uni­ver­si­teit Gent

• Woont in Ka­pel­len

• Ge­huwd

• Va­der van twee doch­ters: An­ne­lien en Mar­got

• Sinds 1982 in dienst bij BASF in Ant­wer­pen, ach­ter­een­vol­gens als:

• Hoofd ju­ri­di­sche dienst

• Per­so­neels­di­rec­teur

• Ver­ant­woor­de­lij­ke com­mu­ni­ca­tie

• Ver­ant­woor­de­lij­ke pro­ject aan­deel BASF-groep op de beurs van New York

• Sinds 2001: lid van het di­rec­tie­co­mi­té van BASF

• 2007: Ge­de­le­geerd be­stuur­der en voor­zit­ter van het di­rec­tie­co­mi­té van BASF

• Be­stuur­der bij Be­six

• Com­man­deur in de Kroon­or­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.