“Ook 44 jaar om­roe­per zijn? Daar zou ik voor te­ke­nen”

Kris ‘Sca­le’ Stry­bos (46) neemt mi­cro van Bo­suil over van Da­ni­ël Vuylste­ke (82)

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - ECONOMIE - ANDREAS ROTTY

Da­ni­ël Vuylste­ke (82) en Kris Stry­bos (46) zijn de stem­men van het ver­le­den en de toe­komst van RAFC. Voor de ene was het gis­te­ren de al­ler­laat­ste keer in de om­roe­pers­stoel om de twee­de te be­ge­lei­den, die dan weer zijn eer­ste goals in een kol­ken­de Bo­suil mocht aan­kon­di­gen.

Kris Stry­bos en Da­ni­ël Vuylste­ke krij­gen het wed­strijd­blad toe­ge­stopt. Straks moet Kris als om­roe­per de op­stel­lin­gen door de ge­luids­in­stal­la­tie van de Bo­suil la­ten schal­len. “Even mijn bril er­bij ne­men”, zegt Da­ni­ël. “Na 44 jaar wor­den je ogen slech­ter en hoor je niet meer al­tijd goed. Dat was een van de re­de­nen om te stop­pen als sta­di­o­n­om­roe­per. Het was tijd om het aan ie­mand an­ders over te la­ten.”

Kris is de op­stel­ling van KV Oos­ten­de al uit­voe­rig aan het be­stu­de­ren. “Er zijn twee na­men waar­op ik moet let­ten. Capon en Zi­vko­vic”, be­seft hij meteen. “Capon spreek je op zijn Ne­der­lands uit, niet op zijn Frans, en de eind­klank van Zi­vko­vic is ‘tsjch’, niet ‘k’.”

Dat valt nog mee als je weet dat on­langs de naam ‘Sri­vad­dhana­prab­ha’ moest af­ge­roe­pen wor­den – zo heet­te de be­treur­de voor­zit­ter van OHL die om­kwam in een he­li­kop­ter­crash. De na­men van al­le Ant­werp­spe­lers heeft Kris thuis voor de ze­ker­heid nog in­ge­stu­deerd.

Als hij die na­men nog niet ken­de. Want als Kris geen om­roe­per was ge­wor­den, dan had hij net als de voor­bije 38 jaar in het sta­di­on mee­ge­zon­gen met de ove­ri­ge fans. Nu drinkt hij een co­la en eet een brood­je, in de plaats van met zijn vrien­den een pint te drin­ken voor de wed­strijd. “Als sup­por­ter had ik de taak om mee te zin­gen, nu heb ik een an­de­re op­ga­ve.”

Op voor­hand heeft Kris het over “ge­zon­de ner­vo­si­teit”. Hij is dat ge­wend door zijn car­ri­è­re als rap­per ‘Sca­le’ bij de Sint-An­dries MC’s. “Na twin­tig jaar op­tre­dens went het wel. Ik heb er van­daag voor­al zin in.”

Wat an­ders is dan zijn vu­ri­ge rap­con-

Kris Stry­bos

cer­ten is de hoe­veel­heid ener­gie die hij in zijn woor­den moet ste­ken. “Ik rap in het Ant­werp­se dia­lect, als om­roe­per moet ik voor­al mooi Ne­der­lands pro­be­ren te spre­ken, op een rus­ti­ge toon.”

Kris en Da­ni­ël zet­ten zich in een ka­mer met een uit­zicht over het he­le veld, een soort ade­laars­nest. Da­ni­ël zal hier na 44 jaar nooit meer te­rug­ko­men, Kris blijft hier graag even lang zijn vrij­wil­li­ge shift doen. “Als God het be­lieft, zo­als mijn bom­ma zou zeg­gen. Daar zou ik voor te­ke­nen”, ver­telt Kris.

Po­li­tie­be­vel

De wed­strijd be­gint voor hem met de aan­kon­di­ging dat een wit­te Ran­ge Rover zich op po­li­tie­be­vel moet ver­plaat­sen. Ook dat hoort bij de taak als om­roe­per. Na en­ke­le op­zwe­pen­de deun­tjes leest hij de op­stel­ling van Oos­ten­de voor. Zi­vko­vic geeft hij toch een ‘k’ als eind­klank. “Ach ja, dat kan ge­beu­ren, ze gaan mij er niet voor te­gen een muur zet­ten”, be­seft hij. In het sta­di­on zit­ten toch voor­al sup­por­ters die het geen moer kan sche­len hoe hij Oos­tend­se spe­lers af­roept.

Als hij de op­stel­ling van Ant­werp af­roept, krijgt hij bij­val van de tri­bu­nes, die el­ke naam jui­chend on­der­steu­nen. Van­af de start van de wed­strijd zijn Kris en Da­ni­ël ge­fo­cust. “Als om­roe­per moet je ze­ker zijn wie scoort voor je die naam af­roept.”

Mbok­a­ni doet als eer­ste de net­ten tril­len, de Bo­suil veert recht. Kris steekt zijn ar­men in de lucht en wordt snel weer se­ri­eus voor de eer­ste goal die hij ooit zal om­roe­pen. Hij doet het se­reen, maar laat door de mi­cro toch dui­de­lijk blij­ken dat het team van zijn hart aan het win­nen is. “Er mag wat emo­tie in­zit­ten, hé.”

Wan­neer Mbok­a­ni zijn twee­de goal maakt, is het feest he­le­maal com­pleet.

Om­roe­per RAFC

‘‘Als sup­por­ter zong ik mee, nu heb ik een an­de­re op­ga­ve.’’

FO­TO GMAX AG­EN­CY

Span­ning voor het gro­te mo­ment.

FO­TO GMAX AG­EN­CY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.