Huist Slim­ste Mens ter We­reld op Bo­suil?

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - VOETBAL -

Hans Va­na­ken zou nor­maal ge­zien bin­nen­kort zijn op­wach­ting ma­ken in De Slim­ste Mens ter We­reld, maar de mid­den­vel­der van Club Brug­ge werd op­nieuw op­ge­roe­pen voor de Ro­de Dui­vels en had plots geen tijd meer vrij in zijn agen­da. Dus moest de po­pu­lai­re quiz op Vier op zoek naar een ver­van­ger. Dat wordt Ant­werp­spe­ler Jel­le Van Dam­me. “Geen Hans Va­na­ken dus in on­ze quiz dit jaar, maar zijn ver­van­ger mag er zijn: ex-Ro­de Dui­vel Jel­le Van Dam­me”, al­dus Erik Van Looy. “Van Dam­me is mo­men­teel erg sterk be­zig, en dan nog bij de ploeg van mijn hart. Ein­de­lijk een Ant­werp­spe­ler in De Slim­ste Mens ter We­reld: ik kijk er reik­hal­zend naar uit...”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.