Rem­co Cam­pert ‘vur­ruk­kul­luk’ ge­vierd

WO 14/11 | BIBLIOTHEEK PERMEKE | ANT­WER­PEN | WWW.BEGEERTE.BE

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! -

Kees van Koo­ten noemt zijn bes­te vriend Rem­co Cam­pert “een kos­te­lij­ke ver­schij­ning, zeer aan­ge­naam ge­zel­schap, een groot dich­ter en een da­ve­ren­de hu­mo­rist”. Die woor­den sprak de hu­mo­rist uit bij de voor­stel­ling van Een knip­pe­rend ogen­blik - por­tret van Rem­co Cam­pert, een nieu­we bi­o­gra­fie door Mir­jam van Hen­gel. Be­houd de Begeerte brengt woens­dag een hom­ma­ge aan de Ne­der­land­se dich­ter in Bibliotheek Permeke. Jan De­c­leir, Jan Mul­der en Guy Mor­tier bren­gen hul­de aan hun in­mid­dels bij­na ne­gen­tig­ja­ri­ge idool door frag­men­ten uit diens veel­zij­dig en om­vang­rijk oeu­vre te kie­zen. Chris­top­he Ve­ke­man in­ter­viewt de bi­o­gra­fe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.