PLAK PLEK

Gazet van Antwerpen Wass & Dender - - DOEN! -

El­ke week stel­len we een Ant­werp­se lo­ca­tie voor waar het ’s nachts leuk blij­ven plak­ken is. De­ze week:

Ca­fé De Klok

Wat? Ca­fé De Klok is een echt volks­ca­fé dat al meer dan hon­derd jaar een vas­te waar­de aan het sta­ti­on is. Het zit ook al een tijd­je in de fa­mi­lie, want al sinds 1989 staan of­wel ma­ma Yo­lan­de, doch­ter Chan­tal of een van haar twee doch­ters ach­ter de toog. Een ver­trouwd zicht dat klan­ten niet meer zou­den kun­nen mis­sen.

Waar? Aan de rand van het Kie­vit­plein, op de hoek van de Pe­li­kaan­straat en de Lan­ge Kie­vit­straat.

Waar­om de moei­te? “In Ca­fé De Klok pra­ten de men­sen nog met el­kaar. On­ze vas­te klan­ten slaan een bab­bel­tje met de nieu­we men­sen. We zijn een ge­zel­li­ge ont­moe­tings­plek voor de ve­le werk­ne­mers van de be­drij­ven op het Kie­vit­plein, maar ook voor de buurt­be­wo­ners. Blij­ven plak­ken kan el­ke dag, be­hal­ve op on­ze slui­tings­dag za­ter­dag. On­langs heb ik me een ju­ke­box aan­ge­schaft, zo­dat de klan­ten hun ei­gen num­mers kun­nen kie­zen. Dan moet ik niet meer zoe­ken tus­sen mijn ei­gen cd’s.” (Chan­tal, me­deuit­baat­ster)

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.