900.000 Bel­gen krij­gen fou­te mail van fis­cus

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

BRUS­SEL - Door een fout van een me­de­wer­ker van de FOD Fi­nan­ci­ën is don­der­dag­nacht per on­ge­luk een mail ver­stuurd naar de ver­keer­de 900.000 men­sen. “Al on­ze con­tac­ten, be­hal­ve de 3.200 voor wie de mail be­stemd was, ont­vin­gen het be­richt. De mail be­vat­te ge­luk­kig geen ge­voe­li­ge in­for­ma­tie” , klinkt het. Al­le con­tac­ten kre­gen in­tus­sen een twee­de mail waar­in staat dat ze zich niets van die eer­ste mail moe­ten aan­trek­ken. “On­ze in­for­ma­ti­ci gaan nu aan de slag om dit in de toe­komst te ver­mij­den.”(thv)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.