“Met pa­ti­ënt naar com­mu­nie van klein­doch­ter”

Het Belang van Limburg - - Hbvlplus -

“Ik ben een deel van het meu­bi­lair”, lacht Cor­in­na Op ’t Eyndt, die al 21 jaar in het zie­ken­huis van Maaseik werkt. In­tus­sen is ze hoofd­ver­pleeg­kun­di­ge van de af­de­ling In­wen­di­ge D1, waar hart- en long­ziek­ten be­han­deld wor­den. “Toen ik in 1996 be­gon, was er en­ke­le be­gla­zing, hoor­den we de wind, had ie­der­een het koud”, ver­telt ze. “In­tus­sen is het oud zie­ken­huis wel wat op­ge­frist, maar ik kijk heel erg uit naar de ver­hui­zing. Vroe­ger wa­ren de ver­schil­len­de af­de­lin­gen bo­ven el­kaar, nu lo­pen de gan­gen in el­kaar over. ’s Nachts gaan we dus niet meer het ge­voel heb­ben dat we he­le­maal al­leen op de af­de­ling zijn.”

Haar mooi­ste mo­ment van het voor­ma­li­ge zie­ken­huis? “Een pa­ti­ënt, die niet meer lang te le­ven had, wil­de naar de eer­ste com­mu­nie van zijn klein­doch­ter”, ver­telt ze. “Ik heb toen al­les ge­re­geld met de pa­stoor en ben sa­men met een col­le­ga met hem naar de mis ge­gaan. In mijn ei­gen au­to, met de zuur­stof­pomp er­bij. Hij werd kort­a­de­mig van de emo­ties, maar heeft ge­no­ten. Twee we­ken la­ter

is hij ge­stor­ven.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.