Het ge­lijk van Le­ko

Zelf­de ba­sis­elf van ne­der­laag in Moes­kroen klaart nu de klus

Het Belang van Limburg - - Sport - Da­vid VAN DEN BROECK

Club Brug­ge had twee af­ge­we­ken bal­len no­dig om te win­nen, maar klaar­de toch vrij sim­pel de klus. Hor­vath? Keep­te au­to­ri­tair. De­car­li? Heerste ach­ter­in. We­sley? Was ef­fi­ci­ënt. Ze be­we­zen het ge­lijk van hun trai­ner, die na de ne­der­laag in Moes­kroen wer­ke­lijk niks wij­zig­de. Ver­trou­wen ge­ven, dat is het mot­to van Ivan Le­ko te­gen­woor­dig. Al we­ken, maan­den – op één match na – be­houdt de Kro­aat het ver­trou­wen in zijn sys­teem, dat hij van Sint-Trui­den naar Brug­ge smok­kel­de.

De­car­li en We­sley wa­ren de twee eer­sten om voor dat ver­trou­wen te be­dan­ken. O, wat kreeg De­car­li vo­ri­ge week kri­tiek. Was dát de man die van ach­ter­uit de op­bouw moest ver­zor­gen? Acht mi­nu­ten ver te­gen KV Me­che­len stuur­de hij met een heer­lijk strak­ke pass Vor­mer de diep­te in. De strui­ke­len­de Cob­baut, de­ze zo­mer in beeld bij Club, was ge­zien. Vor­mer wacht­te even en bood dan met een ge­luk­je – via het been van Fi­li­po­vic – We­sley de 1-0 aan. Die snel­le voor­sprong zorg­de er­voor dat de thuis­ploeg, die ook fel druk zet­te, meer ruim­te kreeg. Dia­by had kun­nen pro­fi­te­ren, maar werd on­te­recht af­ge­vlagd. Op het half­uur kreeg hij de bal per­fect toe­ge­speeld door Lim­bom­be, dit keer mis­te hij zijn con­tro­le. Plots volg­den de kan­sen el­kaar snel op. Coo­se­mans coach­te zijn ver­de­di­gers, maar die lie­ten Me­che­le zo­maar kop­pen. De bal botste via de bin­nen­kant van de paal weer het veld in. Lim­bom­be, die stee­vast een vrij­ge­lei­de kreeg op links, stuur­de Dia­by wat la­ter knap diep. De Ma­li­nees wip­te de bal over Coo­se­mans en duw­de het leer én Cob­baut ver­vol­gens over de lijn. Vis­ser keur­de het doel­punt af.

Op slag van rust nog ie­mand die be­dank­te voor het ver­trou­wen: Hor­vath. Toen Schoofs heer­lijk rich­ting de bo­ven­hoek trap­te, pak­te hij uit met een prach­ti­ge sa­ve. Om het be­lang van de red­ding aan te ge­ven: het werd geen 1-1, maar wel 2-0. Vor­mer kop­te een voor­zet van Va­na­ken voor de voe­ten van Di­on Cools en de rechts­back knal­de via het been van Claes bin­nen.

De be­zoe­kers pro­beer­den nog wel om met ver­zorgd voet­bal kan­sen af te dwin­gen. Croi­zet wurm­de zich een weg naar bin­nen en leg­de af op Rits, die goed trap­te, maar op­nieuw Hor­vath op zijn weg vond.

Naar­ma­te het ein­de na­der­de, nam Club wat gas te­rug. Ook Hor­vath moest nog aan de bak. Zo kon hij die blun­der in Moes­kroen he­le­maal recht­zet­ten. Het bleef zo de mo­raal van het ver­haal: spe­lers die de trai­ner voor het ver­trou­wen be­dank­ten.

FOTO BELGA

Le­ko bleef ook na de ne­der­laag te­gen Moes­kroen vast­hou­den aan zijn sys­teem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.