Kums op de bank, Be­ric in se­lec­tie

Het Belang van Limburg - - Sport -

Voor het du­el op Kort­rijk zijn er dit keer geen ver­ras­sen­de be­slis­sin­gen bij An­der­lecht. Re­né Wei­ler en Sven Kums zijn nog on spea­king terms en on­danks zijn ro­de kaart op Bay­ern en ber­gen kri­tiek van Wei­ler zit Kums ge­woon in de se­lec­tie. Wel is het zo dat de top­trans­fer in het Gul­den­spo­ren­sta­di­on op de bank be­gint. Dendon­c­ker en Tre­bel krij­gen de voor­keur.

Voorts is ook aan­winst Ro­bert Be­ric voor het eerst bij de 18-kop­pi­ge kern. De voor­bije twee wed­strij­den te­gen Lo­ke­ren en Bay­ern moest de Slo­veen­se spits toe­kij­ken, maar op trai­ning liet hij toch een po­si­tie­ve in­druk na. Mo­ge­lijk past Wei­ler zijn spel­sys­teem aan om hem in te pas­sen. De in­tre­de van Be­ric be­te­kent niet dat Har­ba­oui af­valt. Zijn komst gaat ten kos­te van de jon­ge ver­de­di­ger Em­ma­nu­el So­wah. Ook de ge­bles­seer­de Na­jar en Ka­ra zit­ten niet in de se­lec­tie, net als de de­fen­sie­ve aan­winst Jo­sué Sa, die zich nog niet klaar toont voor het gro­te werk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.