Ni­na­ne 95 Cu­va Hout­ha­len 70

Het Belang van Limburg - - Sport -

Cu­va Hout­ha­len maak­te de ver­plaat­sing naar Ni­na­ne zon­der coach Stefan Sap­pen­berghs. De Ant­wer­pe­naar werd met een long­em­bo­lie op­ge­no­men in het zie­ken­huis maar liet zelf al we­ten dat zijn toe­stand niet zorg­wek­kend is, al­dus in­te­rim-coach Jeroen Bij­nens. “Of het nu daar aan lag of niet is me een raad­sel, maar het team le­ver­de van­avond een col­lec­tie­ve wan­pres­ta­tie. Van­af het be­gin hol­den we ach­ter de fei­ten aan en wer­den af­spra­ken niet na­ge­ko­men. On­danks de goe­de in­val­beur­ten van Ceys­sens en Bor­mans (die aan 100% scoor­de) ont­brak het ons in al­le op­zich­ten aan agres­si­vi­teit”, be­sluit een ont­goo­chel­de Bij­nens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.