“Het wordt een fa­mi­lie­feest”

Du­el tus­sen de broers Niels en Jasper Van­de­broek

Het Belang van Limburg - - Sport - Paul THEEUWEN

Op de Roo­sen kij­ken de broers Van­de­broek me­kaar re­gel­recht in de ogen. De 26-ja­ri­ge Niels is links­bui­ten bij Pelt, de één jaar jon­ge­re Jasper ...rechts­back bij He­ren­tals. De twee zul­len el­kaar trou­wens de he­le dag te­gen­ko­men want de he­le fa­mi­lie Van­de­broek helpt Jasper ver­hui­zen. De broers zijn op­ge­groeid op een boog­scheut van De Roo­sen en trok­ken daar hun eer­ste voet­bal­schoe­nen aan. Tot Niels an­de­re oor­den op zocht. Maar na zijn kort­ston­dig ver­blijf in Bree en in Leopoldsburg, keer­de hij dit sei­zoen dus te­rug naar Pelt. “Ik be­reik­te in april al een ak­koord”, ver­klapt Niels. “Ik kreeg een goed voor­stel en heb dan ook niet ‘ge­taf­feld’. Het voel­de met­een aan als thuis­ko­men.” Jasper volg­de een jaar ge­le­den het voor­beeld van zijn ou­de­re broer en trok van Pelt een reeks ho­ger naar Ca­pel­len. “Dat was mijn ding niet”, grijnst hij. “Die ver­re ver­plaat­sin­gen had ik een bee­tje on­der­schat. Om­dat ik iets dich­ter bij huis zocht, slaag­de Mar­tijn Thomassen, die ik nog ken­de van bij Pelt, er snel in om mij voor He­ren­tals te doen te­ke­nen. Die club dwong via de eind­ron­de de pro­mo­tie af en was op zoek naar ver­ster­king. Zo zijn ze bij mij te­recht­ge­ko­men. Ik ben daar in een heu­se fa­mi­lie­club ge­ar­ri­veerd. Te ver­ge­lij­ken met Espe­ran­za”, lacht de Neer­pelt­se on­der­wij­zer.

On­danks al­les zijn Pelt en He­ren­tals uit­ein­de­lijk in de­zelf­de reeks be­land. “Er was pro­test van di­ver­se Ant­werp­se clubs over de reeks­in­de­ling”, al­dus Jasper. “Voor mij was het uit­ein­de­lijk een leu­ke ver­ras­sing om in 3B te mo­gen spe­len. Te­gen Pelt én te­gen mijn broer Niels dus”, lacht hij.

Fa­mi­lie­dag

Van­avond is het dus zo ver. “Het is de eer­ste keer dat wij het te­gen me­kaar op­ne­men in een of­fi­ci­ë­le wed­strijd”, zeg­gen ze in koor. “Als wij op on­ze nor­ma­le po­si­tie spe­len, wordt het dus een recht­streeks du­el. Maar we zul­len het spor­tief aan­pak­ken.”

Trou­wens, het is van­daag een heu­se 'Van­de­broek-dag’. Met man en macht gaat de he­le fa­mi­lie eerst Jasper hel­pen ver­hui­zen om ’s avonds met zo’n veer­tig man plaats te ne­men in de tri­bu­ne op Pelt. “Oom Gunther schenkt zelfs de wed­strijd­bal en geeft de af­trap”, ver­klap­pen ze. “En voor wie de fa­mi­lie zal sup­por­te­ren is dui­de­lijk: voor al­le­bei! Wie van ons twee­ën na af­loop het ge­luk­kigst zal zijn, is ook zo klaar als een klont­je: hij die ge­won­nen heeft. Ver­mits we nog al­le­bei met nul pun­ten on­der­aan ben­ge­len, is dat ons groot­ste doel. Of wat had u ge­dacht?”

FOTO RAYMOND LEMMENS

Niels (links) en Jasper Van­de­broek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.