“Twee voet­bal­len­de ploe­gen”

Het Belang van Limburg - - Sport - (kj) FOTO SMB

THES ont­vangt van­avond Ci­ty Pi­ra­tes. De Ant­wer­pe­naars pluk­ten in het tus­sen­sei­zoen ex-prof Ti­mo­thy Dree­sen (30) (foto) weg bij Des­sel. Dree­sen (foto) de­bu­teer­de bij Lier­se en speel­de daar­na on­der an­de­re bij Club Brug­ge, STVV en For­tu­na Sit­tard. Na twee jaar bij Des­sel be­land­de de cen­tra­le ver­de­di­ger dit sei­zoen bij Ci­ty Pi­ra­tes. “Ik zet­te die stap te­rug om­dat de com­bi­na­tie met mijn job als agent in Ant­wer­pen moei­lijk werd”, zegt Dree­sen, die van THES voor­al Van Til­burg kent via zijn ki­ne­prak­tijk. “Ze kij­ken nu wel naar mij om de kar te trek­ken, maar er loopt nog veel kwa­li­teit rond. Toch blijft het voor som­mi­ge jon­gens hun eer­ste ken­nis­ma­king met dit ni­veau. Met THES tref­fen we één van de ti­tel­kan­di­da­ten. Het is een van de moei­lijk­ste mat­chen van het sei­zoen. Hoe­wel we en­ke­le bles­su­res heb­ben, zul­len we wel een plan­ne­tje heb­ben om het de thuis­ploeg moei­lijk te ma­ken. Op zich zijn dit niet de mat­chen waar we de pun­ten moé­ten pak­ken. Net als THES zijn wij een voet­bal­len­de ploeg, dus het kan een aan­ge­na­me wed­strijd wor­den. En als de sfeer er het­zelf­de is als ik tij­dens hun match in Ber­chem zag, wordt het echt top.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.