Even blij­ven plak­ken in Ant­wer­pen

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Een bruusk ma­noeu­vre en een klei­ne aan­rij­ding, ge­volgd door een flink la­ding­ver­lies. Meer was er niet no­dig om gis­te­ren uren­lan­ge ver­keers­cha­os te cre­ë­ren op de Ant­werp­se Ring in Deur­ne. De vier rij­stro­ken, de pech­strook én de op­rit wer­den er vol­le­dig af­ge­slo­ten na­dat een Roe­meen­se truck­chauf­feur moest uit­wij­ken voor een au­to. Een wit goed­je uit de vracht­wa­gen be­dek­te het he­le weg­dek. Geen verf of lijm, zo­als eerst ge­dacht. “Wel cal­ci­um­car­bo­naat,” al­dus de brand­weer, “een kalk­hou­dend pro­duct dat niet scha­de­lijk is, wél kle­ve­rig.” De hulp­dien­sten zijn de rest van de dag be­zig ge­weest met op­kui­sen van het spul.

FOTO HBVL

Het kle­ve­ri­ge wit­te goed­je be­dek­te de vier rij­stro­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.