Ook een op de twin­tig jon­gens slacht­of­fer

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Ook jon­gens voe­len zich van tijd tot tijd ach­ter­ge­steld, blijkt uit de en­quê­te. Zo zegt één op de twin­tig Bel­gi­sche jon­gens in zijn da­ge­lijks le­ven al eens het slacht­of­fer te zijn ge­weest van dis­cri­mi­na­tie of agres­sie. Eén op de ze­ven geeft aan in het ka­der van werk of stu­dies druk te voe­len om een be­paal­de rich­ting uit te gaan, lou­ter om­dat hij van het man­ne­lij­ke ge­slacht is. Die druk komt in de eerste plaats van de va­der.(aro)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.