‘Ce­ci n'est pas une pi­pe’ komt even te­rug naar Bel­gië

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De Ko­nink­lij­ke Mu­sea voor Scho­ne Kun­sten (KMSK) ha­len het schil­de­rij van sur­re­a­list Re­né Mag­rit­te ‘La Tra­hi­son des Images’, be­ter be­kend van­we­ge de tekst “Ce­ci n'est pas une pi­pe”, naar Bel­gië voor de ex­po ‘Mag­rit­te, Broodt­haers & de he­den­daag­se kunst’. Het kunst­werk is dan voor het eerst sinds 1971 weer in ons land te zien. De ten­toon­stel­ling loopt van 13 ok­to­ber 2017 tot 18 fe­bru­a­ri 2018, het mu­se­um is in die pe­ri­o­de 7 da­gen op 7 open. Het is de af­slui­ter van het Mag­rit­te­jaar bij de KMSK. De ten­toon­stel­ling is op­ge­bouwd als een te­gen­draad­se re­tro­spec­tie­ve van het werk van Mag­rit­te. Het olie­verf­schil­de­rij ‘Ce­ci n’est pas une pi­pe hoort bij de vas­te col­lec­tie’ van het Los An­ge­les Coun­ty Mu­se­um of Art.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.