Uit­scha­ke­ling VS voor WK du­re grap voor Fox

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De on­ver­wach­te uit­scha­ke­ling van de VS voor het WK voet­bal kan op een du­re grap uit­draai­en voor 21st Cen­tu­ry Fox. Het Ame­ri­kaan­se me­dia­con­cern van Ru­pert Mur­doch tel­de maar liefst 200 mil­joen dol­lar neer voor de te­le­vi­sie­rech­ten in de VS. Maar nu de Stars and Stri­pes niet zul­len wap­pe­ren op het toer­nooi, zul­len Ame­ri­kaan­se kij­kers en voor­al ad­ver­teer­ders min­der hap­pig zijn. Na de on­ver­wach­te ne­der­laag van de VS te­gen Tri­nidad en To­ba­go met 2-1 kon­den de Ame­ri­ka­nen dins­dag de­fi­ni­tief een kruis ma­ken over hun WK. Ze zul­len vol­gend jaar in Rus­land voor het eerst sinds 1986 niet aan­tre­den op het toer­nooi.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.