Jacht op 100.000 il­le­ga­le wa­pens

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Wie een wa­pen be­zit en geen ver­gun­ning heeft, krijgt daar­voor straks nog een laat­ste kans. Mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V) krijgt van­daag van de re­ge­ring groen licht om am­nes­tie te ver­le­nen aan il­le­ga­le wa­pen­be­zit­ters. Van­af maart vol­gend jaar be­gint daar­voor een re­gu­la­ri­sa­tie­pe­ri­o­de te lo­pen. Wie het niet doet, hangt na­dien een straf van één maand tot vijf jaar of een boe­te van 100 tot 2.500 eu­ro bo­ven het hoofd. De nieu­we re­gu­la­ri­sa­tie tus­sen 2006 en 2008 ge­beur­de dat ook al eens - komt er om­dat er nog al­tijd te­veel il­le­ga­le wa­pens in om­loop zijn. Dat zijn er nog min­stens 100.000.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.