Kris Pee­ters: “Re­ge­rings­be­leid werkt ar­moe­de niet in de hand”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

“Ik til zwaar aan de kri­tiek uit het ar­moe­de­jaar­boek dat de wet op wend­baar en werk­baar werk ten na­de­le zou zijn van men­sen in ar­moe­de.” Dat zegt CD&V-vi­ce­pre­mier Kris Pee­ters in een re­ac­tie op dat jaar­boek, dat woens­dag is uit­ge­ko­men. De on­der­zoe­kers stel­den on­der meer vast dat de uit­brei­ding van de over­uren en de flexi­bi­li­se­ring van de ar­beids­duur een ex­tra last zijn voor men­sen in een kwets­ba­re po­si­tie. “Ik zal de on­der­zoe­kers uit­no­di­gen en hen toe­lich­ten wat we al­le­maal heb­ben ge­daan om de­ze men­sen net be­ter te be­scher­men”, al­dus Pee­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.