Con­sul­tant ou­de­ren­zorg: “Over­heid moet in­grij­pen”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

“Kan het dat be­drij­ven winst ma­ken met zorg. Dat is de vraag die we ons moe­ten stel­len”, vindt Patrick Kerk­hofs van Pro­bis, een con­sul­tan­cy­bu­reau in de ou­de­ren­zorg dat tot vo­ri­ge zo­mer ook nog zelf rust­hui­zen uit­baat­te. “Is er ook echt een kwa­li­teits­ver­schil tus­sen de com­mer­ci­ë­le rust­hui­zen en de an­de­ren? Als dat er zou zijn, dan moet de over­heid ook in­grij­pen. En ja, OCMW-rust­hui­zen heb­ben in­der­daad ook meer men­sen in dienst, maar die heb­ben er ook meer no­dig om­dat ze met an­de­re uur­re­ge­lin­gen wer­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.