VS en Israel stap­pen uit Unes­co

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

-

Zo­wel de Ver­e­nig­de Sta­ten als Is­ra­ël trek­ken zich te­rug uit Unes­co, de VN-or­ga­ni­sa­tie voor on­der­wijs, we­ten­schap en cul­tuur. De re­den is dat Unes­co “an­tiIs­ra­ë­lisch” zou zijn. Is­ra­ël kon­dig­de zijn be­slis­sing uit de or­ga­ni­sa­tie te stap­pen aan en­ke­le uren na­dat de VS dat ge­daan had­den. De stap is ver­ras­send, om­dat Unes­co een dag eer­der una­niem had be­slist twee an­ti-Is­ra­ë­li­sche re­so­lu­ties niet ter stem­ming voor te leg­gen maar uit te stel­len tot april 2018, waar­door er voor het eerst sinds 2011 geen an­ti-Is­ra­ë­li­sche re­so­lu­ties ge­stemd wer­den in een Unes­co-zit­ting. De Is­ra­ë­li­sche am­bas­sa­deur bij Unes­co had het uit­stel van de re­so­lu­ties woens­dag nog de vrucht ge­noemd van “drie jaar hard, uit­put­tend en frus­tre­rend di­plo­ma­tiek werk”.

Unes­co kiest de­ze week ook een nieu­we di­rec­teur-ge­ne­raal in op­vol­ging van Iri­na Boko­va. Na een eerste stem­ron­de staat de Qa­ta­re­se di­plo­maat Ha­mad bin Ab­dula­ziz al-Ka­wa­ri aan de lei­ding van de zes kan­di­da­ten. De Is­ra­ë­li­sche am­bas­sa­deur noem­de dat “slecht nieuws voor de or­ga­ni­sa­tie en he­laas ook voor Is­ra­ël”.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.