In­bre­kers op he­ter­daad be­trapt bij de Klei­ne Graaf

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Woens­dag­avond heb­ben on­be­ken­den in­ge­bro­ken bij res­tau­rant de Klei­ne Graaf in de Gin­straat in ’s He­renel­de­ren. De da­ders door­zoch­ten de pri­vé­ver­trek­ken en wer­den be­trapt door de ei­ge­naars.

Het res­tau­rant en de feest­za­len zijn on­der­ge­bracht in een ge­res­tau­reer­de vier­kants­hoe­ve. De ei­ge­naars wo­nen in een apar­te vleu­gel. “Op woens­dag is de zaak ge­slo­ten. Toen we rond 22.15 uur thuis­kwa­men, za­gen we dat er een raam openstond van de bo­ven­ver­die­ping”, ver­telt ei­ge­na­res Ag­nes Thijs. “De die­ven heb­ben een lad­der ge­bruikt om via het raam naar bin­nen te klau­te­ren. Ze wa­ren nog aan­we­zig toen we ar­ri­veer­den. We heb­ben met­een de po­li­tie ge­waar­schuwd, maar on­der­tus­sen zijn ze langs de ach­ter­zij­de ont­snapt. On­ze hon­den wa­ren pre­cies ver­doofd. Het rook ook ei­gen­aar­dig in huis. De da­ders heb­ben bo­ven al­le ver­trek­ken door­zocht. Het is nog niet dui­de­lijk wat ze heb­ben mee­ge­no­men. Dit is al de vier­de keer dat we on­ge­wenst be­zoek over de vloer krij­gen. In het voor­jaar ge­beur­de dat zelfs ter­wijl er hier een brui­lofts­feest be­zig was.” De da­ders heb­ben de be­wa­kings­ca­me­ra’s pro­be­ren uit te scha­ke­len, maar zijn toch ge­filmd. “Op de ca­me­ra­beel­den zijn drie per­so­nen te zien. Een van hen droeg een bi­vak­muts”, zegt Ag­nes nog.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.