Drie vrou­wen in­ge­re­kend in drugs­on­der­zoek

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Een in­wo­ner van Veld­we­zelt en drie vrou­wen uit zijn vrien­den­kring zijn gis­te­ren in­ge­re­kend in een groot drugs­on­der­zoek. Drie van hen wer­den naar de ge­van­ge­nis ge­bracht, een vier­de is on­der voor­waar­den vrij­ge­la­ten. Het vier­tal zou al ge­rui­me tijd van­uit hun thuis­ba­sis in La­na­ken, Kortessem en Peer xtc en speed aan de man heb­ben ge­bracht. De re­cher­che van de po­li­tie La­na­ken-Maas­me­che­len zou de han­del en wan­del van de hoofd­ver­dach­te en één van zijn vrien­din­nen, die ook in Veld­we­zelt woont, al eni­ge tijd in de ga­ten heb­ben ge­hou­den. Om­wo­nen­den za­gen gis­te­ren in de vroe­ge och­tend agen­ten met de gro­te mid­de­len bin­nen­val­len in de hui­zen van de twee. Te­ge­lij­ker­tijd wer­den ook huis­zoe­kin­gen uit­ge­voerd in Kortessem en Peer, waar nog twee vrien­din­nen van de hoofd­ver­dach­te wo­nen. Wat er op die plaat­sen pre­cies in be­slag werd ge­no­men, is niet be­kend. Maar vol­gens om­wo­nen­den wer­den in Veld­we­zelt al­vast vier wa­gens weg­ge­sleept.

Ook zou­den op al­le lo­ca­ties hoe­veel­he­den speed en xtc in be­slag zijn ge­no­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.