Mo­len­vij­vers vier da­gen in te­ken van licht en vuur

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Tij­dens de herfst­va­kan­tie kan u vier da­gen lang ge­nie­ten van een licht- en vuur­par­cours rond de Mo­len­vij­ver. Het gloed­nieu­we eve­ne­ment maakt deel uit van de tra­di­ti­o­ne­le Sint-Mar­ti­nus­stoet. “We heb­ben een wan­del­par­cours van an­der­hal­ve ki­lo­me­ter”, zegt Lot­te Trip­pa­ers, sche­pen van Eve­ne­men­ten (CD&V). “Op woens­dag­avond 1 no­vem­ber gaan we het licht­spek­ta­kel van start la­ten gaan. Op en rond de vij­vers wor­den vuur­in­stal­la­ties ge­ïn­stal­leerd die er iets heel bij­zon­ders van zul­len ma­ken.” De show zal tot en met za­ter­dag el­ke avond te zien zijn van 18 tot 22 uur. De tra­di­ti­o­ne­le Sint-Mar­ti­nus­stoet zal dit jaar niet toe­ko­men op de Eve­ne­men­ten­wei­de maar aan de Mo­len­vij­vers, als slot­stuk van het spek­ta­kel. Daar kun­nen be­zoe­kers ook ge­nie­ten van war­me dran­ken, hap­jes en voor wie er zin in heeft do-it-yourself-bar­be­cues.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.