“Top­clubs spe­len hier niet graag”

Het Belang van Limburg - - Sport -

Al­les draait straks om Van­hae­ze­brou­ck, maar daar trek­ken ze zich bij KV Me­che­len niks van aan. Yan­nick Fer­re­ra heeft zijn plan­ne­tje klaar om Heins de­buut te ver­gal­len. De coach heeft vier ex­tra troe­ven in han­den. Het is vroeg dag voor Van­hae­ze­brou­ck. Op acht da­gen tijd kon hij nog niet al­les naar zijn hand zet­ten. “Dat is in­der­daad moei­lijk, ze­ker om­dat veel van zijn spe­lers met hun land op pad wa­ren”, zegt Fer­re­ra. “We zul­len al ac­cen­ten van Hein zien. Maar méér? Moei­lijk te zeg­gen. We moe­ten dus voor­al uit­gaan van on­ze ei­gen sterk­te.” Maar het res­pect van Fer­re­ra voor Van­hae­ze­brou­ck is wel groot. “Wie had die ti­tel met Gent ver­wacht? En dan die knap­pe Cham­pi­ons Le­a­gu­e­cam­pag­ne? Ie­der­een in het voet­bal moet res­pect heb­ben voor zo’n trai­ner. Hein en Anderlecht is, met zijn of­fen­sief voet­bal, ook een match ma­de in he­a­ven.” KV kan te­gen Anderlecht weer op Di­mi­tris Ko­lo­vos re­ke­nen. Na ze­ven maan­den re­va­li­de­ren zit de Griek­se aan­val­ler voor het eerst weer in de kern. “We heb­ben hem ge­mist”, zegt Fer­re­ra. Ook in de strijd om play­off 1. “Eind vo­rig sei­zoen had het mét Ko­lo­vos an­ders kun­nen uit­draai­en ja.” Mid­den­vel­der Ah­med El Mes­sa­ou­di is ook he­le­maal klaar voor de strijd. “Hij is be­lang­rijk, want hij heeft al­les: kracht, bal­re­cu­pe­ra­tie, een su­per tech­niek. Ho­pe­lijk blijft hij dit keer fit.” Drie spe­lers staan echt te trap­pe­len om uit te blin­ken. Sil­vè­re Gan­vou­la op kop. De Con­go­le­se spits maak­te in de voor­be­rei­ding in­druk bij Anderlecht, maar werd toch nog ver­huurd. Hij zou graag zijn eerste KV­goal ma­ken. Al be­loof­de hij dan niet te fel te zul­len jui­chen. “Dan steek ik mijn han­den om­hoog en zeg ik: Ex­cusez-moi.” (grijnst) Dan heb je An­dy Ka­waya. De jon­ge win­ger speel­de acht jaar voor Anderlecht, toon­de zich zelfs in de Cham­pi­ons Le­a­gue, maar werd slacht­of­fer van bles­su­res en het feit dat Wei­ler am­per oog had voor de jeugd. Hij wil zich straks ab­so­luut to­nen. Net als Has­sa­ne Bandé. Het Bur­ki­ne­se ta­lent scoor­de al vijf keer voor KV, ter­wijl hij vo­rig jaar nog bij de paars-wit­te be­lof­ten test­te maar geen con­tract kreeg. Ma­lin­wa speelt straks voor een vol huis. Het ver­nieuw­de AFAS Sta­di­on, nu al goed voor 16.750 plaat­sen, zit voor de twee­de keer af­ge­la­den vol. De vo­ri­ge keer was in maart, ook te­gen Anderlecht. Toen werd met 3-2 ge­won­nen. “Dat we thuis meest­al goeie re­sul­ta­ten boe­ken, en dat de top­clubs hier niet graag spe­len, daar heb­ben de fans een groot aan­deel in”, zegt Fer­re­ra. Daar­bij komt nog dat Van­hae­ze­brou­ck zelf slech­te er­va­rin­gen heeft met KV. Hij won in Me­che­len van de elf du­els am­per één keer.

FOTO PHOTO NEWS

Fer­re­ra re­kent op Ko­lo­vos en El Mes­sa­ou­di, die te­rug­ke­ren uit bles­su­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.