Hein moet keu­zes ma­ken

Het Belang van Limburg - - Sport -

XHein Van­hae­ze­brou­ck wil­de wei­nig prijs­ge­ven over zijn tac­tiek of zijn ba­sis­elf­tal, maar gaf toch een paar be­lang­rij­ke in­di­ca­ties over en­ke­le kno­pen die hij moet door­hak­ken.

Kums of Tre­bel

“Bij Gent wou ik Tre­bel ooit als ver­van­ger van Kums, maar ze kun­nen ze­ker per­fect sa­men spe­len. Al zul­len er ook mat­chen zijn waar­in we zul­len ro­te­ren met gro­te na­men. Kums heeft min­der wed­strij­den ge­speeld en dan mis je wat rit­me. Maar ik ben er ze­ker van dat het goed komt.”

Dendon­c­ker ach­ter­aan of voor­aan

“Le­an­der kan veel meer dan jul­lie den­ken. Ach­ter­aan, de­fen­sie­ve mid­den­vel­der, of­fen­sie­ve mid­den­vel­der... Hij scoor­de vo­rig jaar te­gen Man Uni­ted, hè. Hij is erg in­tel­li­gent en past zich ge­mak­ke­lijk aan.”

Han­ni of Stan­ciu

“Het doet mij pijn als de fans één spe­ler uit­flui­ten zo­als ze on­langs de­den met Han­ni. Dat heb ik hen ook ge­zegd en So­fi­a­ne blijft mijn ka­pi­tein. Ze mo­gen mij vi­se­ren, ons spel even­tu­eel, maar niet één spe­ler. Ook Stan­ciu moet het voet­bal­ple­zier te­rug­vin­den, maar ik kan ze niet al­le­maal op­stel­len, an­ders spe­len we met 17.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.