De­meers­man ver­liest won­der­paard Clin­ton

Het Belang van Limburg - - Sport -

“Er zijn mil­joe­nen paar­den, Clin­ton was er een­tje uit het mil­joen.” Met die woor­den nam Dirk De­meers­man gis­te­ren af­scheid van ‘zijn’ Clin­ton. De wit­te hengst werd 24 jaar. “Ik zal al­tijd gel­inkt blij­ven aan Clin­ton en Clin­ton zal al­tijd bij mij blij­ven”, blikt De­meers­man te­rug. Ze wer­den in 2004 sa­men vier­de op de Olym­pi­sche Spe­len in Athe­ne en twee­de in Aken. In 2006 ging Clin­ton met pen­si­oen en be­gon hij een nieu­we car­ri­è­re als dek­hengst. Zijn er­fe­nis wordt ge­dra­gen door meer dan 1300 na­ko­me­lin­gen. Clin­ton ver­huis­de naar zijn ei­ge­naar Team Nij­hof in Ne­der­land. Zij bel­den Dirk De­meers­man vo­rig week: “Toen kreeg ik mijn klop. Ik ben met­een naar Clin­ton ge­re­den. Hij leed pijn, maar was kop­pig ge­noeg om dat te ver­bij­ten en niet te la­ten zien. Hij was zijn fier­heid nog niet ver­lo­ren. Ik ben blij dat ik nog af­scheid heb kun­nen ne­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.