UCI-voor­zit­ter: “15 da­gen aan de kant bij cor­tiso­ne­ge­bruik”

Het Belang van Limburg - - Sport -

In een in­ter­view met Spor­za geeft de nieuw ver­ko­zen UCI-voor­zit­ter Da­vid Lap­par­tient (foto) aan dat hij het ge­bruik van cor­tiso­ne stren­ger wil re­gu­le­ren. Van­af 2019 wil hij ren­ners die het pro­duct ge­brui­ken vijf­tien da­gen uit com­pe­ti­tie ha­len. “Niet als sanc­tie of om­wil­le van dopinggebruik, wel om ge­zond­heids­re­de­nen”, al­dus Lap­par­tient. Op dit mo­ment moe­ten ren­ners al acht da­gen aan de kant blij­ven van de UCI, maar de hui­di­ge re­gel­ge­ving is voor­al een on­door­gron­de­lijk klu­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.