Ant­werp-fans pro­be­ren tic­kets te ko­pen voor Club-sup­por­ters

Het Belang van Limburg - - Sport -

Ant­werp-sup­por­ters die geen tic­ket heb­ben kun­nen be­mach­ti­gen voor de ver­plaat­sing naar Club Brug­ge zijn er­aan voor de moei­te. Het be­zoe­ken­de sup­por­ters­vak was al een tijd­je uit­ver­kocht en dus pro­beer­den hon­der­den Ant­werp­fans om een tic­ket tus­sen de blauw-zwar­te sup­por­ters te ko­pen. Dat de­den ze door zich aan te slui­ten bij Club 1891, het on­li­ne en be­ta­len­de re­gi­stra­tie­sys­teem voor Club-fans. Twee­hon­derd per­so­nen slaag­den daar ook in, maar Club ont­mas­ker­de de ‘thuis­fans’. “Het geld van die 200 tic­kets wordt te­rug­ge­stort”, zegt Club-woord­voer­der Kir­sten Wil­lem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.