Sa­ma­na St-Lam­brechts-Herk be­dankt Jo­sée en Ro­ger

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In­ge­stuurd door Jos Wolfs

Op za­ter­dag 7 ok­to­ber vier­de Sa­ma­na Sint-Lam­brechtsHerk de Dag Van De Chro­nisch Zie­ke Men­sen. Tij­dens het feest wer­den Jo­sée en Ro­ger in de bloe­men ge­zet voor hun 20 jaar trou­we in­zet als kern­lid. Zij zor­gen dat er tel­kens wat lek­kers op ta­fel komt tij­dens de bij­een­kom­sten. Ro­ger is ook nog eens de groot­ste ver­ko­per van tom­bo­la tij­dens de jaar­lijk­se so­li­da­ri­teits­ac­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.