Vlaam­se Kruis pa­raat op Dwars door Has­selt

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In­ge­stuurd door Ga­by Lem­mens

Het Vlaam­se Kruis af­de­ling Has­selt (ge­rug­ge­steund door le­den van af­de­ling Bilzen, Tes­sen­der­lo en Le­o­polds­burg) ston­den met 45 vrij­wil­li­gers pa­raat op Dwars door Has­selt. Dit jaar ston­den ze ver­spreid over twee hulp­pos­ten, een­tje aan het Ko­lo­nel Dus­art­plein en een­tje aan het Guf­fensplein. El­ke hulp­post was vol­le­dig uit­ge­rust met het no­di­ge me­di­sche ma­te­ri­aal en be­mand door EHBO’ers, art­sen, ver­pleeg­kun­di­gen, am­bu­lan­ciers, DGH’ers en lo­gis­tie­kers om ie­der­een de no­di­ge zor­gen toe te die­nen. Ver­der wa­ren er twee me­di­cal bi­ke teams, zij volg­den niet al­leen de lo­pers in de bin­nen­stad maar hiel­den ook een oog­je in het zeil over de ve­le toe­schou­wers en sup­por­ters. Een mo­tor­team en vijf zie­ken­wa­gens ston­den pa­raat om de lo­pers van de lan­ge­re af­stan­den en hun sup­por­ters op te vol­gen. De cen­tra­le was ver­der­op in de bin­nen­stad ge­ïn­stal­leerd met het no­di­ge zend­ma­te­ri­aal. “Ge­luk­kig is al­les goed ver­lo­pen en heb­ben we niet vaak me­di­sche bij­stand moe­ten le­ve­ren”, klinkt het. “Dat maak­te dat we tus­sen de bui­en door toch ook een beet­je heb­ben kun­nen ge­nie­ten van het eve­ne­ment.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.