Ook ba­sis­school Ly­ce­um loopt mee

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In­ge­stuurd door Ka­trien Frans­sens

Ba­sis­school Ly­ce­um Has­selt toont zich vaak en graag van zijn spor­tief­ste kant. Ook af­ge­lo­pen week­end zet­ten heel wat leer­lin­gen, leer­krach­ten en ou­ders hun bes­te been­tje voor en lie­pen ze mee door de stra­ten van Has­selt. De grij­ze wol­ken kon­den de pret niet druk­ken. Heel wat leer­lin­gen ver­sche­nen met een bre­de lach op hun ge­zicht aan de start, klaar om er he­le­maal voor te gaan of om ge­woon lek­ker ge­zel­lig met vrien­den en vrien­din­nen mee te lo­pen. De laat­ste we­ken werd de con­di­tie flink op de proef ge­steld tij­dens de turn­les­sen. Ook het ’Loop naar de maan’-pro­ject waar­bij de leer­lin­gen sa­men de af­stand van de Aar­de tot de maan pro­be­ren lo­pend te over­brug­gen, zorg­de er­voor dat de be­nen ste­vig ge­traind wa­ren. On­danks de gie­ten­de re­gen be­reik­ten al­le leer­lin­gen trots de eind­meet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.