Dicht­bun­del 'Ge­hakt' voor­ge­steld in La Bot­te­ga

Het Belang van Limburg - - De Buurtkrant -

In­ge­stuurd door Lam­bert Reyn­ders

Af­ge­lo­pen week­end werd in La Bot­te­ga in Has­selt een nieu­we dicht­bun­del voor­ge­steld. De bun­del 'Ge­hakt, 29 vrou­wen be­dicht en be­licht' is het re­sul­taat van de sa­men­wer­king tus­sen drie dich­ters: Her­man Ro­haert, Ivo Ko­nings en Wil­ly Ne­lis­sen. Het be­lich­ten ge­beur­de door drie fo­to­gra­fen: Bir­git Stu­lens, Car­lo Val­ken­borgh en Ie­ne Me­sot­ten. Gou­ver­neur Reyn­ders sprak het ope­nings­woord uit voor een tal­rijk op­ge­ko­men pu­bliek. Langs een par­cours van ro­de bran­den­de schoe­nen wer­den de ge­no­dig­den naar de zaal ge­leid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.