Dol­le schut­ter maakt vier do­den bij ba­sis­school in VS

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Een dol­le schut­ter heeft gis­te­ren na­bij een ba­sis­school in de Ame­ri­kaan­se staat Ca­li­for­nië vier men­sen ge­dood, voor hij zelf door de po­li­tie werd dood­ge­scho­ten. Ze­ker twee kin­de­ren zijn ge­wond. In het plaats­je Ran­cho Te­ha­ma, in het noor­den van Ca­li­for­nië, open­de een man het vuur op vijf ver­schil­len­de plaat­sen na­bij de school. Hij maak­te ze­ker vier do­den, voor hij zelf door po­li­tie­ko­gels om­kwam. Er was gis­ter­avond ook spra­ke van tien ge­won­den, on­der wie min­stens twee kin­de­ren. Of er ook leer­lin­gen on­der de do­de­lij­ke slacht­of­fers wa­ren, was gis­ter­avond nog niet dui­de­lijk. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten be­gon de schiet­par­tij na hui­se­lijk ge­weld, maar de iden­ti­teit van de da­der en zijn mo­tief wer­den nog niet vrij­ge­ge­ven. Wel zei de po­li­tie dat hij wil­le­keu­rig men­sen neer­schoot. Ge­tuig­den meld­den ze­ker hon­derd scho­ten. Bij zijn li­chaam wer­den drie vuur­wa­pens ge­von­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.