Brus­sel­se rap­per moet zich ver­ant­woor­den voor rel­len

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De Brus­sel­se rap­per Ben­la­bel (32) is gis­te­ren op­ge­pakt door de po­li­tie in het on­der­zoek naar de rel­len van za­ter­dag­avond. De man moet zich op 5 ja­nu­a­ri ver­ant­woor­den voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank. “De­ze week zal de fo­cus ab­so­luut lig­gen op het uit­voe­ren van ar­res­ta­ties”, liet de Brus­sel­se bur­ge­mees­ter Phi­lip­pe Clo­se gis­te­ren­mid­dag we­ten. Er zijn in­tus­sen al 300 mails met Fa­ce­book­be­rich­ten, fo­to’s en film­pjes bin­nen­ge­ko­men bij de po­li­tie. Niet veel la­ter raak­te be­kend dat de Brus­sel­se rap­per Ben­la­bel, ech­te naam D.J., werd op­ge­pakt om­dat hij op Fa­ce­book zou heb­ben op­ge­roe­pen om rel te schop­pen. “De­main, on vas tout cra­mé à Le­mon­nier. Ma­roc Ci­ty gang”, post­te hij. Vrij ver­taald: mor­gen ste­ken we al­les in de fik aan Le­mon­nier. Na ver­hoor werd de rap­per te­rug vrij­ge­la­ten. Hij ris­keert een cel­straf van 2 jaar en een geld­boe­te van 2.400 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.