“Agen­ten moe­ten in al­le vei­lig­heid hun strijd te­gen cri­mi­na­li­teit kun­nen voe­ren”

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Speur­ders en ma­gi­stra­ten die de strijd aan­bin­den te­gen zwa­re mis­daad­ben­des krij­gen be­te­re be­scher­ming te­gen wraak­ac­ties. Mi­nis­ter van Jus­ti­tie Koen Geens (CD&V) maakt het mo­ge­lijk dat ze van naam ver­an­de­ren of voor lan­ge tijd on­der­dui­ken. “We moe­ten wel, want mis­daad­ben­des en ter­ro­ris­ten gaan ver om on­der­zoe­ken te­gen te wer­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.