Has­selt en Ton­ge­ren krij­gen eer­ste bu­ren­pre­mies

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De Vlaam­se over­heid heeft de eer­ste bu­ren­pre­mies toe­ge­kend aan re­no­va­tie­pro­jec­ten in Has­selt, Ton­ge­ren en Oos­ten­de. Bij een bu­ren­pre­mie en­ga­ge­ren min­stens tien men­sen uit de­zelf­de stad of ge­meen­te zich om hun huis of ap­par­te­ment ener­gie-ef­fi­ci­ën­ter te ma­ken. Ze krij­gen dan elk tot 400 eu­ro voor het aan­stel­len van een ‘BENO­va­tie­coach’, ie­mand die het re­no­va­tie­pro­ject be­ge­leidt. Vlaams mi­nis­ter van Ener­gie Bart Tom­me­lein (Open Vld) hoopt op die ma­nier meer men­sen te over­tui­gen hun wo­ning ener­gie­zui­ni­ger te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.