Mi­nis­ter van On­der­wijs legt meer dan 100 mil­joen op ta­fel

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De Vlaam­se re­ge­ring heeft 108 mil­joen eu­ro ex­tra per jaar veil voor het on­der­wijs. Een groot deel van dat geld gaat naar een loons­ver­ho­ging voor de 200.000 men­sen die in de sec­tor wer­ken. De on­der­han­de­lin­gen gin­gen gis­te­ren of­fi­ci­eel van start. Vlaams mi­nis­ter van On­der­wijs Hil­de Cre­vits (CD&V) leg­de met­een al haar kaarten op ta­fel. De Vlaam­se re­ge­ring – en voor­al de vól­gen­de re­ge­ring – trekt in to­taal 108 mil­joen eu­ro uit om de on­der­han­de­lin­gen te sme­ren. Van­af vol­gend school­jaar gaat het om 10 mil­joen eu­ro, in 2019 is dat al 30 mil­joen en van­af 2020 zit er in de en­ve­lop op kruis­snel­heid dus meer dan 100 mil­joen.

Hoe het geld moet wor­den ver­deeld, daar­over wordt de ko­men­de we­ken ge­dis­cus­si­eerd. In­dien de 108 mil­joen eu­ro vol­le­dig naar meer loon gaat, zou­den 200.000 men­sen 1,1 pro­cent meer krij­gen. Maar ook de on­der­wijs­koe­pels en Cre­vits zelf wil­len een deel van de koek. Het ka­tho­lie­ke on­der­wijs en GO! wil­len dat er meer in­span­nin­gen wor­den ge­le­verd voor de school­di­rec­ties, Cre­vits vraagt ex­tra aan­dacht voor star­ten­de le­ra­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.