“Een dorp dat er­bij komt”

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

XBuurt­be­wo­ners ne­men een af­wach­ten­de hou­ding aan op de komst van het va­kan­tie­park. “Ik voor­zie geen pro­bleem, op voor­waar­de dat on­ze straat wat vei­li­ger wordt ge­maakt”, stelt Re­ne Men­tens (81). “Het is toch een klein dorp dat er­bij komt, niet? 70 km per uur hier is te snel, dat moet naar be­ne­den. Ook zou ik ex­tra straat­ver­lich­ting wil­len en bij­ko­men­de be­wa­kings­ca- gen ge­beu­ren.”

Een on­ge­rust­heid is dat een sce­na­rio van ’t Mus­schen­nest zich zou her­ha­len, waar­bij het va­kan­tie­park ver­wa­tert tot een toe­vluchts­oord voor maat­schap­pe­lijk kwets­ba­re fi­gu­ren. “Per­ma­nen­te be­wo­ning wordt ver­bo­den. Ei­ge­naars die dit niet res­pec­te­ren, ris­ke­ren me­ra’s.”

Naast vraag­te­kens rond de mo­bi­li­teit, vre­zen som­mi­ge be­wo­ners een twee­de Mus­schen­nest. “Ik heb de vo­ri­ge cam­ping zien ver­loe­de­ren, daar zit nie­mand op te wach­ten”, re­a­geert Pier­re Man­di­au in de Nieuwstraat. “Sinds de komst van het rust­huis is het al druk­ker ge­wor­den in de straat. Nu dit er­bij komt, kan dat mis­schien wel een pro­bleem wor­den.” ver­vol­ging”, be­sluit Truy­ens, die denkt dat het park een be­lang­rij­ke im­puls kan zijn voor de ge­meen­te.

XWie meer wil we­ten, kan van­daag te­recht in de raad­zaal van het ge­meen­te­huis van Hechtel-Eksel om 20 uur voor een inf­over­ga­de­ring.

FO­TO HBVL

Een va­kan­tie­wo­ning zal om en bij de 100.000 eu­ro kos­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.