Gauw­die­ven ste­len gsm van na­gels­ty­lis­te

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Na­gels­ty­lis­te Hannelore uit de Kerk­straat in Lummen is maan­dag het slacht­of­fer ge­wor­den van twee ge­wiek­ste die­ven die via een truc haar smartpho­ne kon­den ste­len. “Ik had al ge­hoord van de wis­sel­truc en op zo­iets zou ik voor­be­reid zijn, maar dit was voor mij nieuw. Daar­om dat ik graag ie­der­een wil waar­schu­wen”, ver­telt de vrouw. De ver­dach­ten, die geen Ne­der­lands spra­ken, leg­den een kaart op de toon­bank ter­wijl ze om de weg vroe­gen. Ze leid­den de Lum­men­se af en kon­den zo de gsm, die on­der de kaart lag, in hun zak­ken ste­ken. “Ik ben zwaar on­der de in­druk. Ze heb­ben me be­roofd in mijn ei­gen zaak ter­wijl ik hen pro­beer­de te hel­pen. In­tus­sen heb ik ver­no­men dat ge­lijk­aar­di­ge dief­stal­len in ca­fés ge­beu­ren. In plaats van een we­gen­kaart ge­brui­ken ze dan een krant. Er kwa­men ook mel­din­gen bin­nen dat de twee da­ders in Has­selt en Diest ge­zien zijn , maar ik laat de po­li­tie hun werk doen.” De vrouw dien­de een klacht in bij de lo­ka­le po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.