Ook 15 hec­ta­re voor kmo’s

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Vijf­tien hec­ta­re kmo-grond komt er te­ge­lij­ker­tijd bij aan de Pie­tel­beek. Op grond van Group GL en JBC. “Zij gaan een ver­ka­ve­lings­plan in­die­nen voor 9 nieu­we be­drij­ven en de par­king voor zo­wel be­drij­ven als sport­zo­ne aan­leg­gen”, zegt sche­pen Tom Van­de­put. Sinds 2014 is de­ze 15 hec­ta­re om­ge­zet van land­bouw naar kmo-zo­ne. “We ko­men hier­mee te­ge­moet aan de acu­te vraag van Has­selt­se be­drij­ven naar ex­tra ruim­te. Wat bij­voor­beeld kan: kan­to­ren, op­slag en ver­wer­king van goe­de­ren, on­der­zoek en ont­wik­ke­ling, toon­za­len, pro­duc­tie van ener­gie. Niet: lou­ter klein­han­del, agra­ri­sche pro­duc­tie of mi­li­eu­be­las­ten­de be­drij­ven”, al­dus Van­de­put. Het ver­ka­ve­lings­plan is bij­na klaar. Vol­gend voor­jaar wil­len ze star­ten. Ook de nieu­we we­gen en een ro­ton­de op de Die­pen­be­ker­weg wor­den dan aan­ge­legd. Voor fiet­sers ko­men er nieu­we fiets­pa­den aan de Die­pen­be­ker­weg, de Sin­gel­beek­s­traat en de Pie­tel­beek­s­traat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.